Các quy tắc mới cho các đại lý FX của Nga có hiệu lực vào ngày 1 tháng 4 năm 2019

0
131

Các quy tắc mới, được Ngân hàng Trung ương Nga phê duyệt, nhằm bảo vệ khách hàng của các đại lý Forex.

Hiệp hội các đại lý Forex, đại diện cho ngành công nghiệp Forex ở Nga, nhắc nhở các thành viên và công chúng rằng một loạt các yêu cầu mới đối với các đại lý FX của Nga sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1 tháng 4 năm 2019.

Các yêu cầu mới này, còn được gọi là Tiêu chuẩn cơ bản, đã được Ngân hàng Trung ương Nga phê duyệt vào ngày 10 tháng 1 năm 2019. Các yêu cầu sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 4 năm 2019, chi phối việc cung cấp thông tin của các đại lý Forex cho khách hàng của họ.

Một đại lý Forex sẽ phải công bố trên trang web của mình về tên của họ (tên đầy đủ và chữ viết tắt, nếu có), là thành viên trong một tổ chức tự điều chỉnh, đại lý của họ là ai, cũng như chính sách của họ để bồi thường trong trường hợp phá sản. Các đại lý Forex cũng sẽ phải cung cấp thông tin về cách khách hàng có thể khiếu nại.

Các tiêu chuẩn mới nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thông báo cho khách hàng về các rủi ro liên quan đến việc ký kết hợp đồng, bao gồm các rủi ro về tổn thất hoặc chi phí liên quan đến việc đáp ứng các nghĩa vụ của hợp đồng. Tất cả các thông tin phải được làm rõ cho tất cả các loại khách hàng, ngay cả đối với những khách hàng không có kiến ​​thức đặc biệt về thị trường tài chính.

Các đại lý ngoại hối sẽ không phải sử dụng bất kỳ thực hành bất hợp pháp nào, chẳng hạn như mở rộng chênh lệch vô căn cứ khi tình hình thị trường không đòi hỏi phải thay đổi như vậy.

Hơn nữa, các tiêu chuẩn cơ bản bao gồm các yêu cầu về thời gian xem xét khiếu nại của khách hàng của các công ty. Cụ thể, một đại lý Forex phải xem xét đơn khiếu nại trong vòng 15 ngày sau khi nhận được. Thời gian này có thể được kéo dài đến 30 ngày trong trường hợp vấn đề cần xem xét kỹ lưỡng hơn.

Các tiêu chuẩn cơ bản là bắt buộc đối với tất cả các đại lý Forex và cho các đại lý của họ. Trong trường hợp một đại lý không tuân thủ các tiêu chuẩn này, đại lý FX tương ứng sẽ chịu trách nhiệm cho việc vi phạm quy tắc.

Ngân hàng Trung ương Nga đã công bố các tiêu chuẩn cơ bản ngay sau khi công bố hủy bỏ giấy phép đại lý Forex của năm công ty – Forex Club, Alpari Forex, TrustForx, Fix Trade và TeleTrade Group. Các giấy phép đã bị lấy đi do vi phạm luật pháp của các nhà môi giới.

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here