VIỆC LÀM VÀ THẤT NGHIỆP (ƯỚC TÍNH TẠM THỜI)

0
195

Vào tháng 2 năm 2019, số người có việc làm giảm vừa phải so với tháng 1 (-0,1%, -14 nghìn); tỷ lệ việc làm giảm xuống 58,6% (-0,1 điểm phần trăm). Sự sụt giảm việc làm liên quan chủ yếu đến những người ở độ tuổi 35-49 (-74 nghìn), trong khi những người trên 50 tuổi tiếp tục tăng (+51 nghìn).

Trong tháng 2, số người thất nghiệp tăng 1,2% (+34 nghìn); sự gia tăng liên quan đến nam giới và phụ nữ và những người trên 35 tuổi. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên tới 10,7% (+ 0,1 điểm phần trăm), trong khi tỷ lệ thanh niên giảm nhẹ xuống còn 32,8% (-0,1 điểm phần trăm).

Vào tháng Hai, những người không hoạt động trong độ tuổi 15-64 đã giảm (-0,1%, -14 nghìn); mức giảm chỉ liên quan đến phụ nữ và những người trong độ tuổi 25-34 hoặc trên 50. Tỷ lệ không hoạt động ổn định đến 34,3% trong tháng thứ tư liên tiếp.

Trong giai đoạn từ tháng 12 năm 2018 đến tháng 2 năm 2019, việc làm vẫn ổn định so với quý trước, thậm chí theo giới tính.

Trong ba tháng qua, sự ổn định của việc làm đi kèm với sự sụt giảm của những người thất nghiệp (-0,5%, -14 nghìn) và những người không hoạt động trong độ tuổi 15-64 (-0,2%, -21 nghìn).

Việc làm tăng 0,5% (+113 nghìn) so với tháng 2 năm 2018. Mức tăng liên quan đến nam và nữ, liên quan đến những người trong độ tuổi 25-34 (+21 nghìn) và trên 50 (+316 nghìn).

Trên cơ sở hàng năm, sự tăng trưởng của việc làm đi kèm với sự sụt giảm của những người thất nghiệp (-1,4%, -39 nghìn) và những người không hoạt động trong độ tuổi 15-64 (-1,3%, -169 nghìn).

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here